Click to listen highlighted text!

Hjälp i hemmet

Senast ändrad: 3 apr, 2023

Hemtjänst

Vi har inte LOV inom hemvården i Båstads kommun.

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av hjälp och stöd som du kan få i ditt eget hem. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt. Du kan t.ex få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med inköp, matleverans, tvätt eller städning.

Ansök om hemtjänst

Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt. Du kan använda vår ansökningsblankett härintill. När du ansöker om hemtjänst får du kontakt med en biståndshandläggare på myndighetsenheten som hjälper dig.

Vad händer sedan?

Du träffar biståndshandläggaren och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Vad kostar det?

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm, hemtjänst, hemsjukvård samt hjälpmedel betalar du bara det du kan utifrån ditt eget avgiftsutrymme.
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. År 2020 års högkostnadsskydd/maxtaxa uppgår till 2125 kronor per månad. Klicka här för mer information.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstad Kommun

Det är till din hemkommun du vänder dig vid behov av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. De skickar sedan en beställning till oss på den hjälp du behöver och sedan kommer vi övrerens med dig om hur och när hjälpen skall utföras.

Information och beställningsblankett till andra kommuner om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstad finns i marginalen till höger.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun än Båstad kontaktar du din biståndshandläggare i Båstads kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut och beställning till den andra kommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske är det bra att vara ute i god.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Click to listen highlighted text!