Click to listen highlighted text!

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Senast ändrad: 6 okt, 2021

Du kan ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du på grund av en funktionsnedsättning har svårt att förflytta dig och måste parkera nära ditt mål.

  • Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden samt i Båstads kommun även avgiftsbefrielse. Observera dock att det kan finnas andra kommuner som inte har avgiftsbefrielse. Kontrollera med den kommun du isåfall tänker besöka vad som gäller.
  • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.
  • Dessa fördelar innebär att parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig till fots.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, dvs har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.
  • För rörelsehindrad som inte själv kan köra fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Mer information:

Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i Svenska Kommunförbundets ”Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade”. Den kan beställas från Kommentus Förlag, ordertelefon 08-709 59 90, eller fax 08-709 59 80.

Kommunens handläggare kan också hjälpa dig vidare.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!