Click to listen highlighted text!

Resor, färdtjänst och parkeringstillstånd

Senast ändrad: 8 feb, 2023

Du som har har svårt att förflytta dig och åka kollektivt kan få stöd av Båstads kommun. Här hittar du information om bussresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, ledsagning och parkeringstillstånd.

Seniorbiljett – reskortet för dig över 75 år

Du som fyllt 75 år och är folkbokförd i Båstads kommun reser fritt med kollektivtrafiken med Skånetrafikens Seniorbiljett inom kommunen. Erbjudandet gäller alla som är folkbokförda i kommunen.

Kortet är personligt och ska visas upp vid resan. Om chauffören begär det, ska du kunna legitimera sig.

 

Så får du ditt kort

Du behöver inte beställa kortet utan det skickas ut automatiskt till dig cirka en månad efter du fyllt 75 år.

Om du är nyinflyttad och är 75 år eller äldre skickas ett seniorkort hem till dig cirka en månad efter det datum som du blivit folkbokförd i kommunen.

När du får kortet är det klart att använda.

 

Om du inte fått din seniorbiljett eller den inte fungerar

Om du inte har fått ditt kort kontaktar du kommunens kundcenter på 0431- 77 000.

Har du förlorat ditt kort eller har problem med att få kortet att fungera ska du kontakta Skånetrafikens kundservice på telefon 0771-77 77 77 eller besöka något av deras kundcenter.

 

Resa utanför Båstads kommun

Vill du fortsätta resan utanför Båstads kommun köper du en biljett innan du påbörjar din resa. Du köper biljett från sista zonen i kommunen och vidare. Om du reser i motsatt riktning löser du biljett till och med första zonen i kommunen.

Du kan läsa mer om seniorbiljetten på Skånetrafikens webbplats.

Färdtjänst

Båstads kommun har överlämnat huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne och Skånetrafiken. Vill du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst skickar du din ansökan till Skånetrafiken.

Telefon: 0771-77 44 33
Epost: fardtjanst@skanetrafiken.se
Adress: Skånetrafiken Färdtjänst, 281 83 Hässleholm

Sjukresor

Sjukresor ordnas av sjukvården. Det kan till exempel vara resor till och från sjukhus, vårdcentral, tandläkare eller sjukgymnast.

Sjukresa beställer du hos Skånetrafiken 

Ledsagning

På grund av funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att delta i aktiviteter utanför hemmet. Då finns det möjlighet att få en ledsagare till hjälp.

Vad är ledsagare?

Med ledsagare avses i färdtjänstlagen att en person måste följa med dig, som har rätt till färdtjänst, för att du ska kunna genomföra en färdtjänstresa.

Vem kan få ledsagare?

Ditt behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till t ex vistelsen vid resmålet.

För att du som har färdtjänst ska ha rätt till ledsagare på din resa, ska du alltså inte klara av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören eller föraren.

Tillgänglig resa på Skånetrafikens webbplats

Parkeringstillstånd för funktionsnedsättning

Du som har har svårt att förflytta dig och åka kollektivt kan få stöd av Båstads kommun. Här hittar du information om bussresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, ledsagning och parkeringstillstånd.

Mer information och ansök om parkeringstillstånd

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!