Click to listen highlighted text!

Psykisk ohälsa

Senast ändrad: 27 nov, 2018

Socialpsykatri

Den 1 januari 1995 trädde psyakiatrireformen i kraft. Syftet med reformen var att förbättra situationen för vuxna med psykiska funtionsnedsättningar och öka deras möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället.

Socialpsykatrin är till för dig med psykiska funktionsnedsättningar och som önskar stöd i vardagslivet och ansöker om detta. Du har rätt att ansöka om insatser och få din framställan prövad enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vem kan få stöd ?

 • Personer mellan 18 och 67 år med svår psykisk sjukdom eller störning, som orsakat en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på den dagliga livsföringen.
 • Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig.
 • Du ska vara folkbokförd i Båstads Kommun.

Så här får du stöd

 • Du ansöker om insatsen själv eller tillsammans med din juridiska företrädare (godman eller förvaltare).
 • Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.
 • Vi bokar en tid så du kan beskriva dina behov av stöd.
 • Du träffar en psykatrihandläggare som gör en utredning utifrån din ansökan.
 • Du får ett skriftligt beslut som skickas hem till dig.
 • Tillsammans med en enhetschef skriver ni en genomförandeplan utifrån dina beslut, detta för att du ska ha möjlighet att påverka stödets utformning.
 • Du får en kontaktman utsedd.

Så här kan stödet se ut

 • Tillsammans med dig försöker vi öka dina möjligheter att utifrån dina förutsättningar uppnå samma levnadsförhållanden som övriga medborgare.
 • Vi stöttar dig så att du själv bättre kan styra och påverka ditt liv.
 • Vi utformar ditt stöd tillsammans med dig utifrån dina möjligheter och förutsättningar samt gör en gemensam överenskommelse om stödet.
 • Det är viktigt att du gör så mycket som möjligt själv för att behålla, återfå och eventuellt utveckla dina förmågor.
 • Vi stöttar dig, utifrån ett biståndsbeslut, med att bryta isolering och stimulera till social kontakt genom till exempel promenader och social gemenskap.

Insatser från socialpsykatrin är avgiftsbefriade.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!