Click to listen highlighted text!

Funktionsnedsättning

Senast ändrad: 31 jan, 2023

Vad är funktionsnedsättning/handikapp?

Begreppet “handikapp” har på senare år ersatts av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

  • Funktionsnedsättning är begränsningar i en persons funktionsförmåga på grund av skada eller sjukdom. Begränsningarna kan vara såväl fysiska som psykiska.
  • Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller ha uppstått efter olyckor eller sjukdomar.
  • En funktionsnedsättning kan påverka din förmåga att röra dig (fysisk förmåga), eller dina möjligheter till förståelse och inlärning (kognitiv förmåga). Den kan påverka dina möjligheter att göra olika aktiviteter eller begränsa dig när du rör dig ute i samhället.

Funktionshinder

Funktionsnedsättningen kan bli mer eller mindre funktionshindrande, beroende på den vardagsmiljö du lever i. Det kan handla om brister i tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel, möjligheten till studier och så vidare. Det är bristerna som skapar funktionshinder.

Att kunna leva så bra som möjligt

Om man har en funktionsnedsättning ska man ändå kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Med rätt stöd kan många människor trots sin funktionsnedsättning leva ett aktivt och självständigt liv. Insatser ges både från din hemkommun och från landstinget.

Läs mer på Vilket stöd kan man få?

Mångfald som grund

Vår verksamheten ska främja en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Ledsagarservice

Vill du ansöka om ledsagarservice?

Kontakta mottagningen på 0431-776 86 eller maila myndighetsenheten@bastad.se

Avlösarservice

Vill du ansöka om Avlösarservice?

Kontakta mottagningen på 0431-776 86 eller maila myndighetsenheten@bastad.se

Personlig assistans

Vill du ansöka om personlig assistans?

Kontakta mottagningen på 0431-776 86 eller maila myndighetsenheten@bastad.se

Kontaktperson

Vill du ansöka om kontaktperson? Kontakta mottagningen på 0431-776 86 eller maila myndighetsenheten@bastad.se

Vill du bli kontaktperson? Ring 0431-776 60 eller maila kontaktperson@bastad.se

Click to listen highlighted text!