Click to listen highlighted text!

Demens

Senast ändrad: 9 jun, 2021

Ungefär 150 000 tusen personer lider idag av demens. Demens (kognitiv sjukdom) är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar vår förmåga att tänka och handla på ett visst sätt. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtombilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro och kan behöva särskilt stöd från sin omgivning.

Kommunen erbjuder hjälpinsatser och stöd till de som har dessa behov. Ta kontakt med demenssamordnare i kommunen för mer information.

För att den enskilde ska få rätt behandling och bemötande är det av stor vikt att en demensutredning genomförs.
 
 
 
 

 

 

Relaterad information
För vidare information, se kontaktuppgift och länkar i menyn till höger.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!