Click to listen highlighted text!

Demens

Senast ändrad: 3 feb, 2023

På denna sidan har vi samlat information om demens och stöd till dig som har demens.

Kommunen erbjuder hjälpinsatser och stöd. För att den enskilde ska få rätt behandling och bemötande är det av stor vikt att en demensutredning genomförs. Ta kontakt med en demenssamordnare i kommunen för mer information. Kontakta Kundcenter på 0431-770 00.

Råd och stöd vid demenssjukdom (Pdf)

Vad är demens?

Demens (kognitiv sjukdom) är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar vår förmåga att tänka och handla på ett visst sätt. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtombilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro och kan behöva särskilt stöd från sin omgivning. Idag lider ungefär 150 000 tusen personer av demens i Sverige.

Lyans dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Lyans dagverksamhet ligger i nära anslutning till Almgårdens vård och omsorgsboende i Grevie. Till dagverksamheten kommer personer med demensproblematik från den ordinarie bostaden på besök som gäst dagtid. Målet med dagverksamheten är att bibehålla befintliga sociala, psykiska och fysiska funktioner och möjliggöra för den enskilde att bo hemma samt att avlasta anhöriga.

Lyans dagverksamhet

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!