Click to listen highlighted text!
  1. Hem
  2.  | 
  3. Omsorg och stöd
  4.  | 
  5. Barn och unga
  6.  | Lämna en kriminell livsstil

Lämna en kriminell livsstil

Senast ändrad: 10 mar, 2020

Vi arbetar för att tidigt hjälpa och upptäcka unga i riskzon för kriminalitet och extremism.

Krimteamet arbetar förebyggande för att i tidigt skede upptäcka unga i riskzon och riktar sig främst mot unga. Socialsekreterarna närvarar vid förhör med unga upp till 18 år och därefter följer oftast ett samtal med den unge och dennes föräldrar. Syftet är att få en bild av den unges behov som skyndsamt kan förmedlas vidare till socialtjänsten och att vara ett stöd för den unge och dennes familj, innan kontakt med socialtjänsten etablerats.

Krimteamet arbetar tätt med polisen för att stötta och hjälpa individer som söker stöd hos teamet. Utifrån behoven kontaktas berörda myndigheter/samverkanspartners för att stötta individen i sin väg ut ur hot och kriminalitet.

Teamet arbetar även på liknande sätt med ärenden gällande våldsbejakande extremism och där ingår även bemanning av stödtelefon för råd och stöd vid oro för våldsbejakande extremism. En annan del i uppdraget är att utbilda och informera polisen om socialtjänstens arbete och verksamhetsutveckling är en självklar del i arbetet.

Råd- och stödtelefon

Brottsoffertelefonen 070 261 21 90 bemannas av Krimteamet, vars målgrupp även är avhoppare samt personer som är hotade av kriminella grupper eller befinner sig i våldsbejakande miljöer. Till stödtelefonen kan även närstående och tjänstemän ringa för att bolla sin oro om någon i deras närhet riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. Därefter erbjuder vi ett möte där vi samlar personer som känner individen väl för att analysera oron. Vad vi gemensamt kommer fram till där styr sedan vidare insatser, anmälan till socialtjänst eller polis, stöd och hänvisning till andra verksamheter.

Våldsbejakande extremism

Helsingborgs stad arbetar mot våldsbejakande extremism tillsammans med Centret mot våldsbejakande extremism. Vi stödjer samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomför riktade utbildningsinsatser.

2017-2018 medverkade Helsingborgs stad i EU-projektet ”Skånes Quatro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar”. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om projektet och dess resultat. Information om detta och andra EU-projekt i Helsingborgs stad finns att läsa på helsingborg.se och sidan EU-projekt.

Har du konkreta tips eller känner oro?

Centret mot våldsbejakande extremism stödtelefon 08-52744290
Säpo 010-5687000
Polisen: 114 14

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!