Click to listen highlighted text!
  1. Hem
  2.  | 
  3. Omsorg och stöd
  4.  | 
  5. Barn och unga
  6.  | Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Senast ändrad: 18 maj, 2020

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Om du får insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten kan hjälpen samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

 

Läs mer

Kontakt

Myndighetsenheten Vård och Omsorg

Telefon: 0431-77686

Mån – fre 8.30 – 10.00

E-post: myndighetsenheten@bastad.se

Click to listen highlighted text!