Click to listen highlighted text!
 1. Hem
 2.  | 
 3. Omsorg och stöd
 4.  | 
 5. Barn och unga
 6.  | 
 7. Dyslexi
 8.  | Stöd för dig som är vuxen

Stöd för dig som är vuxen

Senast ändrad: 16 apr, 2020

Du som har svårt att klara dina studier kan få särskilt stöd.

Du kan ha behov av särskilt stöd vid:

 • inlärningssvårigheter
 • läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd
 • psykisk och/eller social problematik
 • fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, syn- och/eller hörselnedsättning
 • medicinska hinder

Kontakta oss så ser vi hur vi kan underlätta dina studier

Tillsammans med dig kartlägger vi vilket stöd du behöver i dina studier.

Vid behov gör vi också utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för dig som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg.

Vänd dig till studieteamets kurator om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kan påverka din studiesituation.

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!