Click to listen highlighted text!
  1. Hem
  2.  | 
  3. Omsorg och stöd
  4.  | 
  5. Barn och unga
  6.  | Dyslexi

Dyslexi

Senast ändrad: 18 maj, 2020

Om du har svårt att läsa och skriva har rektorn på skolan skyldighet att se till att du får rätt stöd i undervisningen.

 

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektor på din skola.

 

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen vänder sig till dig som är 12-23 år. Hit kan du vända dig om du behöver råd, stöd eller någon att tala med.

Gymnasium

Gymnasium

I Båstads kommun finns två gymnasieskolor att välja mellan, en kommunal och en fristående. Det kommunala gymnasiet, Akademi Båstad Gymnasium, erbjuder en unik och stimulerande studiemiljö.

Grundskola

Grundskola

Grundskolorna i Båstads kommun är väl fördelade på vackra Bjärehalvön. Merparten av skolorna är byskolor med ett elevantal från ca 75 till 200 elever.

Elevhälsa

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan t.ex. vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

 

Läs mer

Click to listen highlighted text!