Click to listen highlighted text!
  1. Hem
  2.  | 
  3. Omsorg och stöd
  4.  | Barn och unga

Barn och unga

Senast ändrad: 20 okt, 2022

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

 

Alkohol och droger

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.

BUFFF

Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar. När en familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns till för alla familjemedlemmar.

Dödsfall

Om du förlorar någon som betyder mycket, kan sorg visa sig på många olika sätt.

Dyslexi

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på olika saker, dyslexi kan vara en av orsakerna.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn och ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade resurser. Din familj har kanske knappt pengar till det allra nödvändigaste som mat, bostad och kläder.

Frånvaro i skolan

Att utvecklas tillsammans med andra och gå igenom skolan med godkända betyg är viktigt för att det ska gå bra för dig i framtiden.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen.

Identitet, sex och relationer

Om du har funderingar kring identitet, kroppen, sex och relationer finns det flera platser som du som ung kan vända dig till om du vill prata med någon, få stöd eller bara träffa andra med samma erfarenheter.

Ilska och utbrott

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans finns det hjälp att få.

Kriminalitet

Befinner du dig i en situation där du behöver prata med någon?

Problem hemma

Barn och ungdomar har rätt till omsorg och skydd, men ibland räcker inte de vuxnas förmåga till.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger är farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Sexuella övergrepp

Alla sexuella handlingar som görs mot din vilja, är sexuella övergrepp.

Självmord

Mer information kommer snart

Skilsmässa

I dag är det inte ovanligt med skilsmässor, men hur det känns när ens föräldrar separerar är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg.

Stress

Stress är den känsla som uppstår när du känner att du har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när du har för höga krav och förväntningar på dig själv. Stress kan också bero på en jobbig situation hemma.

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon.

 

Kontakt

Mottagningen för barn och unga
Telefon 0431-777 03

Måndag, onsdag och fredag
09:00-10:00

Tisdag och torsdag
14:00-15:00

Kontakta mottagningen för att konsultera innan du gör en orosanmälan. Vid akuta ärenden – kontakta receptionen så kopplar de igenom.

Reception
Telefon 0431-770 44

Skicka meddelande till mottagningen

Besök oss
Lyckan 15, Båstad

Click to listen highlighted text!