Click to listen highlighted text!

Anhörigstöd

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Att vårda känns meningsfullt – men det kan också väcka oro och sorg då kraven växer och tiden inte räcker till. Man kan bli trött och sliten och ibland känns det kanske som man står ensam med allt ansvar. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd eller egen tid. I Båstads kommun finns förutom Anhörigcenter även anhörigstöd i form av bistånd att ansöka om.

Anhörigstöd i form av bistånd kan vara:

  • Avlösning i hemmet
  • Ledsagning
  • Korttidvistelse
  • Växelvård
  • Dagvård
  • Kontaktperson

Råd och stöd
Anhörigcenter fungerar som en slags lots som förmedlar kontakter med myndigheter, föreningar och organisationer. Vi svarar på frågor om vart man kan vända sig.

Anhöriggrupper
För att få träffa andra anhöriga som befinner sig i samma eller liknande situation, anordnar Anhörigcenter gruppträffar där man kan utbyta erfarenheter och få stöd av varandra.

Click to listen highlighted text!