Click to listen highlighted text!

Skogsliden – Båstad

Senast ändrad: 28 sep, 2021

Skogsliden Vård- och omsorgsboende i Båstad

Skogsliden ligger lite i utkanten av Båstads tätort med en vidunderlig utsikt över Laholmsbukten och Hallandsåsen. Man kan lätt ta sig ut i naturen och njuta av årstidernas skiftningar.

I januari 2014 blev ombyggnaden av Skogsliden klar vilket har gett 46 nyrenoverade lägenheter. Varje lägenhet har 1 rum med trinett samt egen dusch och toalett. Varje avdelning har en gemensam matsal och vardagsrum. I samband med renoveringen har också utemiljön gjorts om för att öka trivseln för de boende.

Skogsliden är uppdelad på sex avdelningar där samtliga platser är avsedda för demenssjuka. Eftersom personens historia är så viktig för att leva här och nu, är det viktigt att få en levnadsberättelse nedtecknad, vilket utgör grunden för ett individanpassat och målinriktat förhållningssätt. Aktiviteter med de boende görs både gemensamt och individuellt – helt beroende efter vård- och omsorgstagarens behov och önskan.

Personalen arbetar efter genomförandeplaner och alla boende har en kontaktman. Finns tillgång till personal dygnet om.

Korttidsplatser

Det finns 14 platser för korttidsboende. Korttidsboende är ett komplement till hemtjänst under en begränsad tid då behovet av insatser tillfälligtvis inte kan tillgodoses i den vanliga bostaden.

Växelvård/avlastningsplats ger möjlighet till återhämtning för den enskilde och avlösning för närstående vilket ger en förlängd möjlighet att bo kvar i ordinärt boende. Aktivitet med vård- och omsorgstagaren görs både gemensamt och individuellt beroende på behov och önskan. Personalen arbetar efter genomförandeplaner och kontaktman. Finns tillgång till personal dygnet om.

Kvalitetsregister

I Båstads kommun arbetar vi efter flera nationella kvalitetsregister för vård och omsorg.

Genom Senior alert arbetar man förebyggande och med riskbedömningar inom områden som undernäring, trycksår, fall och munhälsa.

BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) är uppbyggt efter att bli ett stöd i den dagliga omvårdnaden.

NVP och Palliativa registret vars syfte är att successivt förbättra vården i livets slutskede.

Adress:
Nyledsvägen 6, 269 38 Båstad

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!