Click to listen highlighted text!

Vård och omsorgsboende

Senast ändrad: 28 sep, 2021

De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter.

När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i egna hemmet kan vård och omsorgsboende bli aktuellt.

För att få flytta till vård- och omsorgsboende måste en ansökan göras och beviljas av biståndshandläggare på myndighetsenheten.

För mer information se menyn till höger.

I Båstads kommun har vi bara vård- och omsorgsboende i kommunal regi.

Regler och rutiner för besök på kommunens särskilda boenden

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:

Den 25 februari kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19. Två veckor efter andra dosen kan nu den som har vaccinerats träffa symtomfria anhöriga och komma dem nära. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens webbplats

I Båstads kommun har rutiner tagits fram för att göra besöken på de särskilda boendena så säkra som möjligt. Detta gäller vid besök på kommunens särskilda boenden för äldre:
Förutsättningarna för besök är samma oavsett om besökaren är vaccinerad eller ej.

Förutsättningar för besök till vård och omsorgstagare som inte är vaccinerade:

 • Besöken kan företrädesvis ske utomhus eller inomhus i avsett besöksutrymme alternativt i
  vårdtagarens egen lägenhet.
 •  Symtomfria besökare ska kontakta avdelningen för att boka besöket i samråd med personal. Alla besök tidsbokas.
 • Antal besökare samtidigt hos en vårdtagare avgörs utifrån storleken på besöksutrymmet
  och möjligheten till att hålla avstånd.
 • Antal besökande på avdelningen samtidigt bokas utifrån verksamhetens omständigheter så
  att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa
  anhöriga ut efter besöket.
 • Personalen behöver känna till gällande besöksrutiner, hur de ska agera och vart de ska
  vända sig om de upplever att besöken inte sker på ett säkert sätt.
 • Besökaren ska både vid bokning av besöket men även väl på plats vid besök, få information
  om gällande rutiner.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna. Munskydd erbjuds till besökare, men är inget krav.
 • Besökare mottages av personal vid ankomst samt följes ut ur boendet vid avfärd.
 • Besökare till icke-vaccinerade vård- och omsorgstagare fyller i en Hälsodeklaration.
 • Besökare får inte vistas i allmänna lokaler utan endast på överenskommen plats.

Förutsättningar för besök till vård och omsorgstagare som är vaccinerade:

 • Symtomfria besökare bokar besök till respektive avdelning.
 • Antal besökande på avdelningen samtidigt bokas utifrån verksamhetens omständigheter så
  att personalen har möjlighet att både möta upp vid ankomst samt möjlighet att följa
  anhöriga ut efter besöket.
 • Antalet besökare samtidigt hos en vårdtagare avgörs utifrån storleken på besöksutrymmet
  och möjligheten till att hålla avstånd.
 • Personalen följer alltid besökare till och från vård- och omsorgstagarens lägenhet.
 • Vid ankomst till boendet ska besökaren sprita händerna. Munskydd erbjuds till besökare,
  men är inget krav.
 • Inga anhörigbesök får ske i allmänna utrymmen.

Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. Därför är det viktigt att behålla de smittskyddsåtgärder och allmänna rekommendationer som redan finns på plats från Folkhälsomyndigheten. Dessa åtgärder fortsätter gälla både för de som är vaccinerad och de som inte är vaccinerade. Därför är det viktigt att vi fortsätter träffa äldre och personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Vid minsta symtom – avstå från att träffa andra!

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!