Click to listen highlighted text!

Vård och omsorgsboende

Senast ändrad: 17 okt, 2022

De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter.

När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i egna hemmet kan vård och omsorgsboende bli aktuellt.

För att få flytta till vård- och omsorgsboende måste en ansökan göras och beviljas av biståndshandläggare på myndighetsenheten.

För mer information se menyn till höger.

I Båstads kommun har vi bara vård- och omsorgsboende i kommunal regi.

Besök på kommunens särskilda boenden

Även om Covid 19 nu inte är klassat som samhällsfarlig är risken för smitta inte över, därför fortsätter vård och omsorg att arbeta med vissa försiktighetsåtgärder. Från och med den 15 juni 2022 kommer lättnader att göras på våra särskilda boenden. Besök välkomnas och vi tar nu bort rekommendationen om att besök bör bokas i förväg. Besökare kommer dock erbjudas munskydd samt uppmanas att avstå från besök om man har minsta symtom.

Besöken får fortsatt gärna ske i lägenheterna. Under måltider eller andra samlingar i gemensamhetsdelarna ska besök ske i lägenheterna.

Vi följer Vårdhygiens rekommendationer vilket innebär att personal ska använda munskydd vid patientnära arbete. 

Välkomna!

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!