Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – november 2023

Senast ändrad: 7 nov, 2023 | Nyhet

På senaste mötet beslutade kommunstyrelsen bland annat om Måltidsklubbens fortsättning på Bjäre skola, inhyrning av lokal under byggtiden av kommunhuset samt VA-taxa för 2024.

Utvärdering – Möjliggöra för pensionärer att äta lunch på Bjäre skola och Akademi Båstads kommun

Kommunstyrelsen förslår att möjligheten för seniorerna att äta lunch på Bjäre skola upphör. Serveringen på Akademi Båstad ska fortsätta. Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar i saken.

Sen tidigare har kommunfullmäktige beslutat att seniorer 65+ ska erbjudas möjlighet att äta på lunch på både Bjäre skola och Akademi Båstad. Arrangemanget kallas Måltidsklubben. Tanken var att Måltidsklubben skulle använda matsalen när skolan själv inte nyttjar den.

Matsalen på Bjäre skola har inte varit ledig i den utsträckning som förväntats. Detta har skapat oro kring elevernas trygghet på skolan. Skolan är ingen allmän plats och för att säkerställa att eleverna får en trygg och säker miljö kan rektor reglera vem som får komma in på området. Den samlade bedömningen är att Måltidsklubben inte kan genomförs på ett tryggt och säkert sätt för eleverna på Bjäre skola.

Utvärderingen innebär också att det inte är lämpligt med motsvarande servering på någon av kommunens andra grundskolor.

Utvärdering – Möjliggöra för pensionärer att äta lunch på Bjäre skola och Akademi Båstads kommun

 

Inhyrning av lokal under byggtiden av kommunhuset och ersättningslokaler för individ och familj

Kommunstyrelsen beslutade om att tecknar avtal med Timmerstaden i Grevie AB för hyra av kontorslokaler i Grevie, det vill säga Lindabs före detta kontorslokaler i Grevie. Kommunen ska hyra lokalerna i två etapper. Hyresavtalet för etapp två kan ske först efter att kommunstyrelsen beslutat om att upphandla och genomföra om- och tillbyggnaden av kommunhuset.

I maj 2022 beslutade kommunstyrelsen att verksamhetsområdet individ och familj ska flytta in i kommunhuset, vilket innebär att kommunhuset behöver byggas till för att få plats med alla medarbetare.

Individ- och familjeomsorgens (IoF) nuvarande lokaler på Kunskapscentrum är inte längre ändamålsenliga med brister främst gällande säkerhet. Verksamheten har gjort bedömningen att den inte kan vara kvar på Kunskapscentrum och har framställt ett behov av att så snart som möjligt flytta till nya lokaler i väntan på att om- och tillbyggnationen på Kommunhuset är klar.

Kontorslokalerna som finns i Grevie hyrs in i två etapper. Den första etappen med tillträde snarast för IoF beräknas hyrestiden starta i början av november 2023 och den andra etappen som avser evakuering av kommunhusets verksamheter startar hyrestiden i juli 2024 och avslutas i september 2025. Hyresavtalet under etapp två kan ske under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att upphandla och genomföra om- och tillbyggnaden av kommunhuset.

VA-taxa för 2024

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget på ny vattentaxa (VA-taxa). Kommunfullmäktige måste också godkänna förslaget innan det börjar gälla den 1 januari 2024.

VA-taxan justeras en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justeringen. Taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Enligt förslaget ska anläggningsavgifterna följa entreprenadindex. Det innebär en höjning med 10,7 procent jämfört med dagens avgift. Förslaget är att brukningsavgiften ska höjas med 210 kronor per månad för en villa och med 132 kronor per månad för en lägenhet i ett flerfamiljshus.

Tjänsteskrivelse – VA-taxa för 2024

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

Click to listen highlighted text!