Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2022

Senast ändrad: 9 mar, 2022 | Nyhet

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om ett markanvisningsavtal för Hemmeslöv, svar på motion gällande möjligheten för pensionärer att få äta på skolor eller äldreboende samt utdelning av partistöd för 2022.

 

Markanvisningsavtal för Hemmeslöv 10:211 och 10:212

I slutet av november 2021 beslutade kommunstyrelsen att Inkluderande Fastigheter AB var vinnarna av markanvisningstävlingen gällande den sista byggrätten på Heden, etapp tre. Nu har kommunstyrelsen beslutat att godkänna markanvisningsavtalet för fastigheterna. Avtalet gäller under hela utbyggnadsprocessen fram tills att exploatören har levererat det de utlovade i sitt tävlingsbidrag.

 

Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende

Bjärepartiet har lämnat in en motion där de vill att kommunen ska utreda möjligheten för pensionärer att äta på Västra och Östra Karups skolor samt på äldreboendet Åsliden i Östra Karup. Syftet med insatsen är att motverka ensamhet och dålig kosthållning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunen i uppdrag att utreda möjligheten.

 

Utbetalning av partistöd 2022

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till partistöd för 2022. Fördelningen av partistödet baserar sig på Regler för partistöd. Regelverket innebär att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige får 20 000 kronor i grundstöd samt 10 000 kronor per mandat som är tillsatt.

Förslag till partistöd:

Moderaterna – 120 000 kronor
Bjärepartiet – 110 000 kronor
Centerpartiet – 80 000 kronor
Socialdemokraterna – 80 000 kronor
Liberalerna – 60 000 kronor
Sverigedemokraterna – 50 000 kronor
Miljöpartiet – 40 000 kronor
Kristdemokraterna – 30 000 kronor

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet den 16 mars.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!