Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – juni 2022

Senast ändrad: 7 jun, 2022 | Nyhet

Årets arbetsplats, införande av ungdomsbiljett för gymnasieåldrar under 2022 och utredning av framtidens räddningstjänst är några av de ärenden kommunstyrelsen diskuterade på senaste mötet.

Årets arbetsplats

Tidigare i år kunde medarbetarna inom Båstads kommun nominera Årets arbetsplats för 2021. Arbetsplatsen skulle ha bidragit till Båstads kommuns utveckling kopplat till kommunens mål och vision. Arbetsplatsen skulle också uppfylla olika kriterier för att kunna vinna.

Fyra olika arbetsplatser blev nominerade, Hemstödsteamet Norr, Vuxenenheten, Individ och familj, Hemsjukvården (Sjuksköterskorna) och Arbetsmarknadsenheten.

HR-avdelningen hade i uppdrag att utse finalister. Finalisterna blev Vuxenenheten, Sjuksköterskorna och Arbetsmarknadsenheten.

Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett en vinnare som presenterades för kommunstyrelsen idag den 7 juni. Priset på 25000 kronor för årets arbetsplats 2021 lämnas över vid kommunfullmäktige den 15 juni 2022.

Tjänsteskrivelse – Årets arbetsplats

 

Framtidens räddningstjänst i Båstad

Förvaltningen fick i december 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda alternativ på kommunens framtida räddningstjänst. Prospero Management AB fick uppdraget att göra utredningen som skulle belysa olika alternativ på organisationsformer som i egen regi, genom samverkan i gemensamt kommunalförbund eller en annan form av samverkan.

Utredningen är nu klar och bedömningen är att Båstads kommun bör söka en mer utvecklad samverkan för att långsiktigt kunna lösa räddningstjänstuppdraget främst avseende ny lagstiftning och förändrad riskbild i samhället. Utredaren föreslår att kommunen ansluter sig som medlemskommun till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).

För att få svar på vad det innebär organisatoriskt och ekonomiskt vid ett eventuellt medlemskap behövs en dialog inledas med RSNV.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska få i uppdrag att inleda en dialog med Räddningstjänsten Skåne Nordväst för svar på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid ett eventuellt medlemskap i kommunalförbundet.

Tjänsteskrivelse – Framtidens räddningstjänst i Båstad

 

Ungdomsbiljett för elever folkbokförda i Båstads kommun

Skånetrafiken har erbjudit kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för skolbiljetter. Den befintliga skolbiljetten köps av kommunen till de elever på gymnasiet som uppfyller kraven för skolskjuts. Skolbiljetten gäller på vardagar och under skolterminerna.

Ungdomsbiljetten gäller i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet och för samtliga folkbokförda ungdomar i det åldersintervall som kommunen väljer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

– att Båstads kommun inför ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna under 2022.

– att finansiering för 2022 sker genom en ramväxling från Utbildningsnämnden med 1000 tkr till kommunstyrelsen och 600 tkr finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

– att helårseffekten för införandet av ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna beaktas i kommande budget 2023

Tjänsteskrivelse – Ungdomsbiljett för elever folkbokförda i Båstads kommun

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Click to listen highlighted text!