Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – januari 2023

Senast ändrad: 10 jan, 2023 | Nyhet

Uppdatering av plan- och bygglovtaxa samt svar på medborgarförslag är några av de ärenden som kommunstyrelsen hanterade på sitt möte i januari.

 

Svar medborgarförslag – Hjärtstartare på platser med bemanning dygnet runt

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett medborgarförslag om att placera hjärtstartare vid kommunala verksamheter som har bemanning dygnet runt.  Båstads kommun har en god täckningsgrad av hjärtstartare och organisationen ska vara förberedd för att hantera situationer som kan uppstå. Att öka täckningsgraden och tillgängligheten anses medföra positiva effekter för allmänheten. Hjärtstartare ska placeras på kommunens särskilda boenden i Båstad, Förslöv och Östra Karup.

Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens budget.

Medborgarförslag – Hjärtstartare 

 

Ändring av plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD

Plan- och bygglovtaxan ska uppdateras för att bättre motsvara självkostnadsprincipen så att avgiften omfattar den tid som läggs ned i varje ärende. Samtidigt ändras gammal lagstiftning till nu gällande och mindre språkliga ändringar för att underlätta för läsaren och rätta felaktigheter såsom att samhällsbyggnadsutskottet bytt namn till miljö- och byggnadsnämnden.   

Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Tjänsteskrivelse – Ändring av plan- och bygglovtaxa 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Click to listen highlighted text!