Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – februari 2024

Senast ändrad: 7 feb, 2024 | Nyhet

När kommunstyrelsen träffas på sitt möte för februari beslutade de bland annat om nämndernas nämndplaner och nya lokala trafikföreskrifter på Ängalagsvägen.

 

Nya lokala trafikföreskrifter på Ängalagsvägen

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna de lokala föreskrifterna på Ängalagsvägen, väg 105, vilket innebär att hastigheten förbli Torekovs camping blir 40 kilometer i timmen.

Enligt Trafikförordningen är det kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tätt-bebyggt område. Trafikverket och Polisen ska lämnas tillfälle att yttra sig. Båstads kommun, har lagt fram ett förslag om att högsta tillåtna hastigheten 60 km/tim sänks till 40 km/tim längs en sträcka på Ängalagsvägen (väg 105) i anslutning till Torekovs camping. Sträckan ligger inom tättbebyggt område. Syftet med ändringen är att skapa en mer enhetlig hastighetsreglering på Ängalagsvägen. Som skäl till ansökan har kommunen angett att det finns olika hastighetsbegränsningar på en kort sträcka samt att ett nytt bostadsområde har byggts.

Tjänsteskrivelse – Nya lokala trafikföreskrifter på Ängalagsvägen

 

Nämndernas nämndplaner 2024

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna nämndernas mål och indikatorer för 2024 enligt beslutade nämndplaner. Slutligen är det kommunfullmäktige som ska godkänna målen och indikatorerna.

Enligt Båstads kommuns styrmodell ska samtliga nämnder bidra till kommunens övergripande mål utifrån sitt ansvarsområde. Detta ska nämnderna göra genom att ta fram egna mål. Varje nämnd godkänner sina egna nämndplaner med nämndmål och tillhörande indikatorer. Målen ska sedan också godkännas på en övergripande nivå för att säkerställa att nämndmålen ligger i linje med kommunfullmäktiges viljeinriktning.

Tjänsteskrivelse – Nämndernas nämndplaner 2024

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Click to listen highlighted text!