Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – augusti 2022

Senast ändrad: 16 aug, 2022 | Nyhet

Gratis mensskydd till elever i kommunen samt svar till ett flertal andra medborgarförslag och motioner var några av ärendena kommunstyrelsen diskuterade på senaste mötet.

 

Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun

I februari i år inkom ett medborgarförslag om att erbjuda gratis mensskydd i skolan. Förvaltningen fick då i uppdrag att utreda möjligheterna för detta. På tisdagens sammanträde redovisades den utredning som gjorts.

Idag finns det möjlighet att hämta ut mensskydd hos skolsköterskor och hos lärare i personalrummet. Dessa skydd måste dock eleven fråga efter för att få ta del av. Detta kan vara känsligt eftersom många unga elever upplever att mens fortfarande är tabubelagt och skamfyllt att prata om.

Att erbjuda gratis mensskydd på skolorna i Båstads kommun bidrar till minst tre av de sjutton globala målen; ökad jämställdhet, ökad jämlikhet och rätten till hälsa. Att erbjuda gratis mensskydd på skolans toaletter kan också göra det enklare att tala om mens, normalisera menstruation och minska tabun kring ämnet bland skolans elever.

Kommunstyrelsen röstade för att bifalla förslaget. Utbildningsnämnden fick i uppdrag att genomföra medborgarförslaget inom sin befintliga budgetram.

Ta del av medborgarförslaget

Ta del av tjänsteskrivelsen

 

Andra ärenden som togs upp på sammanträdet var bland annat nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd, Båstads kommuns miljöbokslut för 2021 och ett flertal svar på motioner och medborgarförslag.

 

Ärendelista och protokoll

Vill du ta del av alla ärenden som togs upp på sammanträdet? I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!