Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – november 2022

Senast ändrad: 18 nov, 2022 | Nyhet

Rambudget för 2023, antagande av detaljplan samt val av nämndsordförande är några av de ärenden kommunfullmäktige beslutade om på senaste mötet.

 

Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2023 och plan 2024-2025

Kommunfullmäktige klubbade igenom Samverkan för Bjäres förslag till rambudget 2023 och plan för 2024-2025. Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,23 kr per skattekrona.

Ta del av ärendet Rambudget 2023 och plan 2024-2025

 

Antagande av detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet Entré Båstad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola och vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

 

Val av nämndsordförande och ordförande till kommunrevisionen

Under kommunfullmäktiges sammanträde valdes ledamöter och ersättare till nämnderna. Här nedan kan du ta del av de personer som fick ordförandeposterna.

Kommunstyrelsen – Johan Olsson Swanstein (M)

Utbildningsnämnden – Håkan Hagström (M)

Vård- och omsorgsnämnden – Ulf Jiewertz (M)

Miljö- och byggnadsnämnden – Rustan Svensson (M)

Socialnämnden – Jessica Andersson (S)

Valnämnden – Ann-Margret Kjellberg (S)

Kommunrevisionen – Christer de la Motte (M)

Från och med nästa vecka kan du hitta alla nämndsledamöter i protokollet i webbdiariet.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Click to listen highlighted text!