Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – mars

Senast ändrad: 18 mar, 2022 | Nyhet

Onsdagen den 16 var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Mötet inleddes med en tyst minut för folket i Ukraina. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och även se hela mötet i efterhand.

”Låt oss gemensamt resa oss upp och låt våra tankar gå till Ukrainas folk som lider svårt i denna stund. Vi tänker på alla de som dödats och alla de som lever i fruktan och förtvivlan – genom att vi håller en tyst minut.”
Utdrag ur Thomas Anderssons (L), kommunfullmäktiges ordförandes, tal. Lyssna på talet i sin helhet i sändningen nedan.

 

Några av ärendena i korthet:

Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens ska utreda möjligheten för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende.

Bjärepartiet står bakom motionen och syftet med insatsen är att motverka ensamhet och dålig kosthållning.

 

Utbetalning av partistöd 2022

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till partistöd för 2022. Fördelningen av partistödet baserar sig på Regler för partistöd. Regelverket innebär att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige får 20 000 kronor i grundstöd samt 10 000 kronor per mandat som är tillsatt.

Förslag till partistöd:

Moderaterna – 120 000 kronor
Bjärepartiet – 110 000 kronor
Centerpartiet – 80 000 kronor
Socialdemokraterna – 80 000 kronor
Liberalerna – 60 000 kronor
Sverigedemokraterna – 50 000 kronor
Miljöpartiet – 40 000 kronor
Kristdemokraterna – 30 000 kronor

 

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att utreda de två medborgarförslag som skickats in till kommunen.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Här kan du se hela mötet i efterhand: 

Click to listen highlighted text!