Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – juni 2022

Senast ändrad: 16 jun, 2022 | Nyhet

Onsdagen den 19 maj var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Dagordningen bestod bland annat av beslut om tidigareläggning och utökning av Östra Karups skola. På mötet prisades också sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna för årets arbetsplats.

Mötet inleddes i vanlig ordning med att månadens person eller organisation utsågs.

Här hittar du en sammanfattning av några av de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om. Alla ärenden hittar du i kommunens diarium.

 

Utbyggnad Östra Karups skola

Östra Karups skola ska byggas om till en tvåparallellig skola och ska stå klar 2025. Beslutet togs av fullmäktige på onsdagskvällen.

Elevantalet ökar i Östra Karup. Idag går det 186 barn på Östra Karups skola och verksamheten upplever sig redan idag vara begränsade lokalmässigt. Under verksamhetsåret 21/22 ökade elevantalet med 17 elever och inför kommande verksamhetsår bedöms elevantalet öka ytterligare. Utifrån från det rekommenderade måttet om 25 elever per klass krävs en utbyggnad om sju klassrum och till detta specialsalar. Med hänvisning till den förväntade ökningen av antalet elever har förvaltningen föreslagit att processen ska tidigareläggas där förstudien inleds 2022, planarbetet genomförs 2023, byggnationen påbörjas 2024 och slutförs 2025.

I samband med en om- och nybyggnation kan de provisoriska modulerna avvecklas.

Tjänsteskrivelse: Utbyggnad Östra Karups skola

 

Ungdomsbiljett för folkbokförda elever i Båstads kommun

Skånetrafiken har erbjudit kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för skolbiljetter. Den befintliga skolbiljetten köps av kommunen till de elever på gymnasiet som uppfyller kraven för skolskjuts. Skolbiljetten gäller på vardagar och under skolterminerna.

Ungdomsbiljetten gäller i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet och för samtliga folkbokförda ungdomar i det åldersintervall som kommunen väljer.

Fullmäktige beslutade att Båstads kommun ska införa ungdomsbiljett för gymnasieåldrarna under 2022.

Tjänsteskrivelse: Ungdomsbiljett för folkbokförda elever i Båstads kommun

 

Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen

Förvaltningen har, på uppdrag av kommunfullmäktige, arbetat med översyn av den politiska organisationen sedan 2020. Under arbetets gång har kommunstyrelsens arbetsformer varit föremål utredning, där det framkommit att styrelsens ansvarsområde är omfattande.

För att hantera det omfattande ansvarsområdet beslutade fullmäktige att det ska inrättas två nya utskott: Plan- och exploateringsutskott och kultur- och fritidsutskott. Genom tillskapande av nya utskott öppnas möjligheten upp för kommunstyrelsens arbetsutskott att fokusera på bland annat på styrning, uppsikt och strategiska frågor.

Förändringarna kommer leda till att ansvaret för beredning av kommunstyrelsens ärenden delas upp på flera utskott. Utskotten kommer sinsemellan att följa upp sina områden och därmed stärks uppföljningen av kommunstyrelsens ansvarsområden.

Tjänsteskrivelse: Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen

 

Årets arbetsplats

Fyra av kommunens arbetsplatser nominerades tidigare i år till utmärkelsen Årets arbetsplats; Hemstödsteamet Norr, Vuxenenheten, Individ och familj, sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna och Arbetsmarknadsenheten.

På fullmäktige avslöjades det att det var sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna som fick pris för årets arbetsplats. Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall delade ut priset på 25000 kronor.

 

Fullmäktige gav också svar på motionen om ett tillagningskök på Haga Park samt motionen om att inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne.

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!