Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – april

Senast ändrad: 22 apr, 2022 | Nyhet

Onsdagen den 20 april var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Mötet inleddes med att utse månadens person. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och även se hela mötet i efterhand.

Några av ärendena i korthet:

Väckt motion – förbättra kollektivtrafiken på Bjäre

Det är Centerpartiet som vill undersöka möjligheten med att införa anropstrafik på linje 523 samt att förlänga linje 501 till Kattviksvägen. Motionen redovisades och skickades till förvaltningen för beredning.

Väckt motion: Förbättra kollektivtrafiken på Bjäre 

Överföring av Båstadhem till Båstad Kommunhus AB

Efter ett beslut i kommunfullmäktige i december 2020 bildade Båstads kommun en bolagskoncern. En komponent i beslutet innebar att det nya moderbolaget, Båstad Kommunhus AB, skulle arbeta med införlivande av Båstadhem AB i koncernen som ett dotterbolag. Ärendet har hanterats och fullmäktige beslutade att sälja aktierna i Båstadhem AB till moderbolaget. Förändringen påverkar inte Båstadhems verksamhet utan möjliggör för koncernen att arbeta enligt antagen bolagspolicy.

Tjänsteskrivelse: Överföring av Båstadhem till Båstad Kommunhus AB

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

Här kan du se hela mötet i efterhand:

Click to listen highlighted text!