Publicerad:

Rosafärgad bakgrund med texten Hej! Ett litet ord. En stor skillnad. 

Båstads kommun deltar i Skåneveckan för psykisk hälsa

Båstads kommun deltar i Skåneveckan för psykisk hälsa under vecka 41. Skåneveckan för psykisk hälsa är en årlig temavecka som anordnas i hela Skåne för att öka medvetenheten om psykisk hälsa och främja goda mentala vanor.

Under veckan arrangeras olika aktiviteter, föreläsningar och diskussioner runt om i Skåne för att belysa vikten av att ta hand om vår psykiska hälsa. Tillsammans med Fontänhuset Båstad arrangerar Båstads kommun två olika programpunkter under veckan.

HEJ-kampanjen

Vi vill inspirera till ett vänligare och tryggare Båstad genom att uppmuntra till små handlingar som att säga hej till varandra. Ett enkelt ”Hej” kan betyda mycket. Det kan få människor att känna sig sedda, tryggare och gladare. Forskning visar att även ytliga relationer spelar en viktig roll för vår trygghet och välbefinnande.

Att känna sig igenkänd och sedd bidrar till en känsla av bekräftelse och sammanhang, vilket är särskilt viktigt för dem som känner sig ensamma. Ju fler sociala band som finns i ett grannskap och i samhället, desto färre konflikter uppstår och de som ändå uppstår blir lättare att lösa. Ditt hej kan alltså göra en stor skillnad!

Aktiviteter under World Mental Health Day

Vi uppmärksammar psykisk hälsa genom olika aktiviteter under World Mental Health Day, som är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa den 10 oktober. Under dagen kan du ta del av information och delta i samtal och föreläsningar.

Under förmiddagen kommer kommunen med samarbetspartners uppmärksamma psykisk hälsa genom att ha informationsbord på Lyckantorget, där vi även bjuder på fika. På eftermiddagen kommer kommunen med samarbetspartners uppmärksamma psykisk hälsa på Bio Scala i Båstad. Här deltar bland annat Svenska kyrkan, Hjärnkoll, Rotary och Fontänhuset Båstad.

Mer information och program publiceras efter sommaren.

Senast uppdaterad: