Publicerad:

Nytt från kommunfullmäktige – juni 2024

På sitt sista möte innan sommaren beslutade kommunfullmäktige bland annat om att upphäva beslut om placering av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen. På mötet delades även 2023 års Ungdomsledarpris och Kulturstipendium ut.

Avskrivning av beslut om att upprätta planprogram för ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen

Kommunfullmäktige har beslutat att upphäva tidigare beslut om att en ny återvinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen. Förvaltningen ska inte heller ta fram ett planprogram för ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att Båstads kommuns nya återvinningscentral skulle placeras på Bokesliden/Killerödsvägen i Förslöv. För att göra det möjligt för en återvinningscentral beslutade de också om att förvaltningen skulle ta fram ett.

Placeringen av en återvinningscentral på Bokesliden i Förslöv hade inte stöd i kommunens då gällande översiktsplan, ÖP08. Enligt kommunens gällande översiktsplan, ÖP2030, är det inte heller möjligt att placera en återvinningscentral på platsen.

Nyttoparkeringstillstånd och tillfällig dispens från lokala trafikföreskrifter

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Ungdomsledarpris och Kulturstipendium

Årets Ungdomsledarpris och Kulturstipendium delades ut på sista sammanträdet med kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Hugo Lindqvist, Förslövs IF, får Ungdomsledarpriset och Kulturstipendiet går till Linbastuagruppen. Grattis till er alla!

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Du kan också titta på hela kommunfullmäktige i efterhand via Youtube.

Senast uppdaterad: