Publicerad:

Nu har Ungdomsledarpriset och Kulturstipendiet delats ut

Årets Ungdomsledarpris och Kulturstipendium delades ut på sista sammanträdet med kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Hugo Lindqvist, Förslövs IF, får Ungdomsledarpriset och Kulturstipendiet går till Linbastuagruppen. Grattis till er alla!

Ungdomsledarpriset 2023

Ungdomsledarpriset är ett pris som delas ut till ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium om 10 000 kronor. Årets pristagare är Hugo Lindqvist från Förslövs IF som får priset med beskrivningen:

”Hugo är engagerad inom Förslövs IF, Hugo har engagerat sig i den idrott han brinner för så att andra barn och unga ska få chansen att utöva parkour. Hugo har de senaste åren varit ansvarig ledare för föreningens parkourverksamhet, en verksamhet som bedrivs i två grupper på fredagar i Förslöv. Hugos engagemang har möjliggjort att föreningen i flera år kunnat hålla i gång en populär verksamhet för både tjejer och killar. Hugo började som deltagare i verksamheten men när den ordinarie ledaren tvingades sluta tog Hugo över och trots att Hugo sedan 2023 studerar på annan ort fortsätter han ta sig till Förslöv för att hålla i gång verksamheten. Hugo är inkluderande och öppen och inspirerar barn och unga till att träna och röra på sig. Hugo ställer alltid upp när kommunen ska ha lovaktiviteter och är engagerad kring rörelse, hälsa och spontanidrott.”

Kulturstipendiet 2023

Båstads kommuns kulturstipendium delas ut vartannat år för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom områdena litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden. Stipendiet är på 15 000 kronor och år 2023 är Linbastuagruppen mottagare av stipendiet. Motiveringen är:

”Med ett stort engagemang och uthållighet har Linbastuagruppen byggt upp och förvaltat samt utvecklat denna lilla pärla i Förslöv till att bli en samlingspunkt för ortens befolkning och besökande. Linbastuan är också en berättelse om en del av ortens kulturarv.”

Senast uppdaterad: