Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 19 juni. Du kan följa mötet på plats, via närradion eller via webben, direkt eller i efterhand.

Några av ärendena på mötet:

  • Information från vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz
  • Avskrivning av beslut om att upprätta planprogram för ny återvinningscentral på Bokesliden/killerödsvägen
  • Nyttoparkeringstillstånd och tillfällig deispens från lokala trafikföreskrifter (LTF)

Du hittar den fullständiga kallelsen i diariet.

Välkommen att lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i Sessionssalen i kommunhuset i Båstad, klockan 18.30. Alla är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor.

Du kan också välja att följa fullmäktiges möten via närradion, via kommunens officiella Facebooksida eller via Youtube.

Senast uppdaterad: