Publicerad:

ikon

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ombyggnationen av Strandängsskolan fortsätter – detta har hänt hittills

Höstterminen är igång och elever och personal är tillbaka på Strandängsskolan. Under sommaren har det varit full aktivitet med bygg- och rivningsarbeten. Under hösten fortsätter arbetet med att bygga framtidens skola.

Detta har hänt hittills:

 • Byggt en bodetablering vid idrottshallen.
 • Schaktat för nya teknikledningar i mark.
 • Rivning av passage mellan matsal och högstadiet.
 • Rest ställning.
 • Byggt provisorisk vägg i matsal mellan bygget och verksamheten.
 • Byggt provisorisk sluss från högstadiet till matsal för en säker gångväg för elever och personal.
 • Tung rivning i del av matsal, där scen och loger tidigare har funnits.
 • Anläggning av provisorisk väg för transporter.
 • Diverse markarbeten.
 • Flyttat på träden som tidigare stod vid skolentrén. Träden är nu tillfälligt placerade på fotbollsplanen i väntan på sin slutgiltiga placering.
 • En ny aktivitetsyta har anlagts vid A-huset.

Eleverna har tyckt till om sin utemiljö

Efter sommarlovet fick elevgrupper från mellanstadiet och högstadiet möjlighet att tycka till och framföra önskemål om sin kommande utemiljö. Grupperna förde bland annat fram:

 • Bra med många sittplatser ute och önskar sittplatser under tak.
 • Vill ha en utemiljö där det går att spela fotboll, tennis, padel, basket och pingis.
 • Önskar bänkar eller läktare till fotbollsplanen.
 • Fler cykelställ och även för cyklar med bredare däck.
 • Fler singelgungor.
 • Plats för att rita med kritor – gärna under tak.
 • Fler mopedparkeringar.

Viktigt att tänka på för alla som rör sig i och runt skolområdet

Bakom byggstaket pågår bygg- och rivningsarbeten. Det är ett arbetsområde som kan innebära riskfyllda moment där NCC ansvarar för arbetsmiljön för sin personal. Det är absolut förbjudet att ta sig innanför inhägnaden. Området är kamera bevakat.

Undvik att promenera genom skolans område dagtid, även om en grind/entré för tillfället är öppen. Det kan vara på grund av transportinförsel eller likvärdigt.

Information till dig som vårdnadshavare

Under tiden ombyggnaden pågår är det extra viktigt att använda sig av skolans hänvisade platser för lämning och hämtning av elever. Om möjligt undvik att skjutsa med bil.

Senast uppdaterad: