Publicerad:

ikon

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nu startar ombyggnationen av Strandängsskolan

Strandängsskolan i Båstad ska renoveras, utvecklas och anpassas till en modern lärmiljö. Under sommaren påbörjas arbetet med att renovera kök och matsal.

Så fort klockan ringer för sommarlov inleds ett rivningsarbete på Strandängsskolan. Under sommaren påbörjas nämligen ett omfattande arbete där skolan ska renoveras och byggas om.

– Elevantalen ökar och det bidrar till ökande kapacitetsbehov i skolan. Strandängsskolan, som idag har cirka 545-550 elever, ska efter en ombyggnation rymma 750 elever, säger Sofia Boivie, projektledare.

Först på att-göra-listan blir att i etapper ta sig an skolans matsal i byggnad C. Matsalen byggs om på insidan för att skapa en större matsal för små och stora grupper. Den kompletteras även med en utomhusmatsal.

För att göra detta möjligt har kommunen inlett ett samarbete med NCC. Projektet genomförs etappvis i nära dialog med skolan, som kommer vara igång under hela byggtiden. I uppdraget ingår även ombyggnad av trafiksituationen kring skolan samt utemiljön.

Arbetet med den första etappen av matsalen förväntas vara klar till höstlovet. Därefter påbörjas andra etappen där kök och resterande matsal ingår. Hela byggnad C förväntas vara klar till sportlovet.

Under sommarlovet kommer man även påbörja renovering av byggnad G. Detta på grund av vattenskada i samband med skyfallet i augusti förra året då man fick evakuera källarplan. Arbetet utförs av entreprenör som har driftavtal med Båstads kommun. Man kommer inte hinna med hela byggnaden i sommar men även här är arbetet uppdelat i etapper för att skolan ska kunna vara igång som vanligt efter sommarlovet.

Illustrationsbild över Strandängsskolans olika byggnader.

Senast uppdaterad: