Click to listen highlighted text!

Nya beslut ska underlätta för handel på allmän plats

Senast ändrad: 7 apr, 2020

Under 2020 kommer Båstads kommun kostnadsfritt upplåta plats på Lyckantorget, Båstad Torg samt ytan i anslutning till Ica i Torekov till de verksamhetsutövare som bedriver stadigvarande kommersiell verksamhet genom handel, restaurang och matservering inom Båstads kommun.

Beslutet togs av krisledningsnämnden under måndagen i syfte att underlätta för verksamhetsutövarna under rådande omständigheter.

Man beslutade även om att under 2020 halvera avgiften för uteserveringar på kommunal mark.

Click to listen highlighted text!