Click to listen highlighted text!

Ny grafisk profil för Båstads kommun

Senast ändrad: 24 okt, 2023 | Nyhet, Toppnyheter

Båstads kommun har tagit fram en ny grafisk profil med fokus på tillgänglighet. Profilen innehåller ett förenklat stadsvapen, ny logotyp, nytt typsnitt, en större färgpalett och ett grafiskt element med rötterna i bygden. Implementeringen kommer ske successivt.

Kommunikationsavdelningen arbetar med att ta fram en ny och tillgänglig webbplats för kommunen. I det arbetet blev det aktuellt att även säkerställa att den grafiska profilen är tillgänglig. Grafisk tillgänglighet kan till exempel handla om färgval och anpassningar för att det ska fungera på ett bra sätt i alla typer av kanaler.

– Tillgänglighet är viktigt. När vi nu håller på att ta fram en ny tillgänglig webb måste vi se till att det grafiska också är det. Färg och form får inte begränsa för våra användare. Förändringen av själva stadsvapnet har skett med varsamhet och respekt för heraldiken. Vi har lyckats forma något nytt och positivt utan för stora ingrepp. Du känner fortfarande igen kommunvapnet, men det är förenklat och modernare, säger Per Borg, tillförordnad kommundirektör.

Båstads heraldiska vapen har sitt ursprung i ett sigill från 1783. Kommunvapnet har nu förenklats för att kunna fungera bra i olika kanaler. Den så kallade blasoneringen/beskrivningen av vapenskölden stämmer fortfarande överens med skölden.

”I fält av silver ett rött tremastat kofferdifartyg med tre råsegel på de främre masterna och ett latinmesansegel på mesanmasten, som har en naturfärgad svensk flagga på toppen.”

Av tillgänglighetsskäl består logotypen numera av en enfärgad vapensköld tillsammans med text. Förutom nya färger och typsnitt så består profilen också av ett nytt grafisk element med rötterna i bygden. Det är en abstrakt tolkning av en topografisk karta över kommunen.

– Grafiskt element är någon form av mönster som man använder för att skapa igenkänning. Vi tyckte det skulle vara roligt om mönstret hade någon form av anknytning till kommunen. När vi funderade över vad Båstad och Bjäre är känt för tänkte vi på Hallandsåsen och den höjdskillnad den innebär. Resultatet blev en abstrakt tolkning av en topografisk karta. Det känns som ett grafiskt element som representerar bygden väl, säger Sofia Sandberg, kommunikationschef.

Successivt införande

För att tänka hållbart och kostnadsmedvetet kommer införandet av den nya grafiska profilen göras successivt. I de digitala kanalerna kommer förändringen ske snabbare.

Det succesiva införandet innebär att kommuninvånaren parallellt kommer att mötas av både den nya och den gamla logotypen. Båda visar att det är Båstads kommun och invånarna kan känna sig trygga att det är kommunen de har att göra med.

Sammanfattning av den grafiska profilen

Click to listen highlighted text!