Click to listen highlighted text!

Nu utvecklar vi det hållbara Båstad

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Den 20 mars genomfördes en utvecklingsdag för kommunens förtroendevalda, kommundirektörens ledningsgrupp och ett antal nyckelpersoner inom förvaltningsorganisationen.
– Vi behöver bygga för ett hållbart samhälle, utvecklingsdagen var givande och gav oss nya idéer och ny kunskap. Viktigt nu är att vi blir konkreta och bryter ned globala mål till oss här i Båstads kommun så att vi kan få goda resultat på både kort och lång sikt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Temat för dagen var att utveckla politikerrollen och under förmiddagen föreläste Lena Langlet från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) om tillitsfullt ledarskap. Föreläsningarna varvades med grupparbeten där förtroendevalda och tjänstepersoner bland annat fick diskutera frågor kring samarbete, roller och behovet av fördjupade medborgardialoger.

Eftermiddagen var vigd åt hållbarhetsfrågor. Deltagarna fick utbildning i FN:s globala mål för hållbar utveckling och hade gruppdiskussioner om hur målen påverkar Båstads kommun.
– Det var en dag med fokus på samarbete och hållbar utveckling, och det blev en dag med härlig stämning och många givande samtal. Jag tror att vi kommer att ha stor nytta framöver av att ha skapat en gemensam bas som vi kan vidareutveckla, säger kommundirektör Erik Lidberg.

Läs mer om FN:s globala mål.

Click to listen highlighted text!