Click to listen highlighted text!

Nu släpper vi tomterna på Förslövs Ängar

Senast ändrad: 29 maj, 2020

Bland grönskande bokskog, stengärdsgårdar och böljande landskap finns det nu möjlighet att teckna sig för en villatomt i Förslöv. I området Förslövs Ängar har kommunen släppt 32 stycken tomter till försäljning.

I veckan som gick fick de som står uppsatt i den kommunala tomtkön i Förslöv erbjudande om att teckna sig för en tomt i utbyggnadsområdet Förslövs Ängar. Längs böljande och kuperad mark precis ovanför kommunens nya vård- och omsorgsboende Haga Park har man nämligen möjliggjort för 32 stycken villatomter.

Tomtstorleken är från 700 kvadratmeter och uppåt. Eftersom det är blandat kuperad mark har man från Samhällsbyggnads håll på Båstads kommun valt att rita tomterna i större storlek än brukligt. Detta har man gjort för att fortsatt kunna behålla känslan av det kuperade landskapet även när det byggs hus på platsen.

– När vi ritade detaljplanen var det viktigt att bevara karaktären som finns i området. Vi vill möjliggöra för ett så kuperat landskap som möjligt, säger Henrik Eliasson, planarkitekt på Båstads kommun.

Stengärdsgårdar och träd som står i eller i anslutning till gärdsgårdarna ska bevaras och får inte röras.

– Vi månar om ekarna på Förslövs Ängar och vill vara tydliga redan från början att ekarna på området inte kommer att tas ned av kommunen. Det är absolut inte tillåtet för tomtköpare att göra åverkan på träden. De står där de står, med allt sitt värde. De är en del av platsen och kommer fortsatt sätta sin prägel på landskapet till glädje för dig och våra kommande generationer, säger Susanna Almqvist, exploateringsingenjör på Båstads kommun.

Detaljplanen säger att max 25 procent av tomtytan får bebyggas, varav max 60 kvadratmeter får utgöras av komplementbyggnader. Gemensamt för alla tomter, förutom de som saknar förgårdsmark, är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i förgårdsmark, i detta fall fem meter från gatan.

 

Är du intresserad och vill veta mer om tomterna i Förslöv?

Kontakta Mia Lundström på Båstads kommun på nummer 0431-77026.

Besök bastad.se/forslov för att se karta över tomter och priser för dessa.

Click to listen highlighted text!