Click to listen highlighted text!

Nu inleds översynen av kommunens miljö- och energiprogram

Senast ändrad: 29 aug, 2022 | Nyhet, Uncategorized

I mars 2022 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en kommission för att göra översynen. Nu påbörjar miljö- och energikommissionen arbetet.

Kommissionens slutsatser kommer att sammanfattas i en offentlig rapport som presenteras för kommunstyrelsen i november/december.

– Jag är positiv till att arbetet med kommunens framtida miljö- och energiarbete nu har påbörjats. Översynen ska belysa kommunens målsättningar och föreslå förbättringar som kan stärka det lokala miljöarbetet, säger kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall.

Kommissionen är sammansatt av Charlotte Rosenlund Sjövall och består av nyckelpersoner från den kommunala förvaltningen, Båstadhem AB, Båstad turism och näringsliv, Bjäre klimatkonsortium samt en fristående forskare. Emma Lund, kvalitets- och hållbarhetssamordnare från Trivector har upphandlats som projektledare för kommissionen.

Click to listen highlighted text!