Click to listen highlighted text!

Nu inför vi en extern visselblåsarfunktion

Senast ändrad: 27 jun, 2022 | Nyhet

Nu inför Båstads kommun en extern visselblåsarfunktion där du anonymt kan anmäla misstanke om missförhållanden och oegentligheter inom kommunen utan att behöva oroa dig för negativa konsekvenser.

I Båstads kommuns visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda, deltidsanställda, arbetssökande, personer som avslutat sin anställning och andra som har en arbetsrelation till kommunen anmäla missförhållande.

Funktionen ska användas om du misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Båstads kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen, till exempel bedrägeri, stöd eller olämplig bisyssla. Funktionen omfattar också medarbetare inom Båstads kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Hur hanteras anmälningarna?

Visselblåsarfunktionen hanteras av ett externt företag som är fristående från Båstads kommun.

Det externa företaget gör en bedömning av anmälningarna som har skickats in via visselblåsarfunktionen. Anmälan vidarebefordras tillsammans med en bedömning till utsedda kontaktpersoner som arbetar oberoende av varandra i Båstads kommun för vidare hantering och åtgärdsplanering.

Visselblåsarlagen

Enligt den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021 är offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler anställda skyldiga att ha en egen visselblåsarfunktion senast 17 juli 2022. Lagen innebär att det ska finnas tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden.

Läs mer om visselblåsarfunktionen och hur du anmäler

Click to listen highlighted text!