Click to listen highlighted text!

Nominera till kommunens arkitekturpris och till kulturstipendiet

Senast ändrad: 29 jan, 2024 | Nyhet, Toppnyheter

Båstads kommun delar årligen ut ett arkitekturpris och vartannat år ett kulturstipendium. Nu är nomineringsperioden öppen och vem som helst kan nominera sin favorit.

Arkitekturpriset

Känner du till en nybyggnation som utgör ett exempel på god arkitektur i kommunen eller en trädgårdsanläggning som förstärker kommunens stads- och landskapsbild?

Då har du nu möjlighet att lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris. Priset syftar till att lyfta exempel på arkitektur som bidrar till en god bebyggd miljö.

Lämna förslag på en byggnad eller plats som du tycker förtjänar att uppmärksammas och som tillkommit i kommunen under de senaste tre åren.

Skicka in ditt förslag med en bild och adress tillsammans med en motivering om varför just ditt bidrag är värt arkitekturpriset till samhallsbyggnad@bastad.se senast 25 februari. Ange ”Arkitekturpris 2023” i rubriken.

Kort om arkitekturpriset

Arkitekturpriset instiftades 2020 och delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Byggnadsverket ska vara färdigställt de senaste tre åren. Priset delas ut årligen och kommer att överlämnas på näringslivsgalan den 16 maj. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom till ägaren, dess arkitekt och till entreprenören.

 Tidigare vinnare

2022 års arkitekturpris delades ut till ”Affärs- och bostadshuset Gamlegården”

Gamlegården, nybyggt affärs- och bostadshus, Båstad, Banken 1

Byggherre: Backahill Gamlegården AB

Arkitekt: Kay Linghoff

Motivering: Byggnad som ger plats för handel, möten och boende centralt i Båstad. Byggnaden är väl anpassad till platsens förutsättningar och bidrar genom sitt formspråk och med en omsorgsfull materialbehandling och detaljutformning till en vacker stadsbild utmed Köpmansgatan. Den öppna innergården ger en stadsmässighet som bjuder in allmänheten till att delta i och ta del av platsen.

 

2021 års arkitekturpris delades ut till ”Kulturhuset Ravinen”

2020 års arkitekturpris delades ut till två pristagare – ”Haga Park” och ”BeslagDesign”.

Kulturstipendiet

Båstads kommuns kulturstipendium delas ut vartannat år för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom områdena litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden.

Vem vill du nominera? Lämna ditt förslag till helene.steinlein@bastad.se senast den 1 april. 

Kort om kulturstipendiet

Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för det belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan dela upp beloppet i flera pris och stipendier.

Click to listen highlighted text!