Click to listen highlighted text!

Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Senast ändrad: 4 jul, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Under sommaren och hösten 2022 genomför Båstads kommun natur- och vattenvårdsåtgärder i nedre delen av Sinarpsdalen. Arbetet påbörjas under juli månad med röjning av sly och yngre träd. Därefter kommer markarbetena att påbörjas för att bland annat återskapa en slingrande bäck.

 Som en del av projektet kommer även vandringsleden att få en ny sträckning. Arbetena beräknas vara färdigställda i början av hösten 2022.

­­–­ Nu genomför vi ett större projekt som kommer att vara värdefullt för miljön och ur naturvårdssynpunkt. Åtgärderna kommer också att bidra till att flödet nedströms genom Båstad jämnas ut. Jag vill rikta ett stort tack till de markägare som ställt sig positiva till detta projekt, säger Ingemar Lundström, projekt och utredningsingenjör i Båstads kommun.

Läs mer om projektet Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Click to listen highlighted text!