Click to listen highlighted text!

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Senast ändrad: 10 sep, 2021

Upphandlingsavdelningen genomför kommungemensamma samt verksamhetsspecifika upphandlingar över tröskelvärdet, tillsammans med representanter från verksamheterna. Direktupphandlingar genomförs av verksamheterna.

Samtliga upphandlingar ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska genomföras.

En del inköp görs genom avrop från nationellt eller regionalt upphandlade ramavtal från SKL Kommentus, Kommunförbundet Skåne och HBV (Husbyggnadsvarors förening).

Utöver att följa de grundläggande principerna och Lagen om offentlig upphandling ska Båstads kommuns upphandlingar även följa kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Regelverket för offentlig upphandling ser likadant ut i hela EU.

Att lämna anbud

Båstads kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. Detta innebär att alla anbud endast tas emot elektroniskt via upphandlingssystemet. För att lämna anbud måste man registrera sig för att kunna logga in. Detta är gratis och tar bara några minuter. Via systemet kan man också prenumerera på annonserade upphandlingar/områden.

Offentlig upphandling – för dig som leverantör

E-handel

Båstads kommun arbetar med E-handel. Detta innebär att hela inköpsprocessen sker elektroniskt vilket ger en rad fördelar,

 • Förbättrar styrning
 • Högre avtalstrohet
 • Underlättar att beställa till rätt leverantör
 • Bättre kontroll över inköp, samt enklare uppföljning och redovisning

Båstads kommun använder E-handelssystemet Visma Proceedo och systemet har två olika sätt att ansluta leverantörer, EDI eller via en webbaserad leverantörsportal.

En EDI-koppling innebär att order går direkt från vårt system till leverantörens affärssystem. Orderformat enligt SFTI-standard.

Det andra alternativet är en webb-lösning. Leverantören får en inloggning till Visma Supplier Center där både order och faktura kan hanteras. Order skickas till leverantören med ett e-postmeddelande samt återfinns i supplier Center. I Supplier Center kan order enkelt vändas till elektronisk faktura. Leverantörer behöver endast komplettera uppgifter med fakturanummer. Enda kravet på leverantören är tillgång till dator och internet.

E-faktura

Från och med den 1 april 2019 är det lagkrav på e-faktura till offentlig sektor. Båstads kommun har Visma Commerce AB Proceedo som leverantör för e-faktura.

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i ett elektroniskt system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Identitet via Svefaktura:
Moms/VATnr: SE212000094401
GLN: 7350086260007
Peppolid: 0007:2120000944 (elektroniskt id)

E-faktura via Fakturaportalen
Om ni inte har system för att skicka elektronisk faktura, återkom med mailadress till ehandel@bastad.se för möjlighet att skicka faktura via vår kostnadsfria portal.

Referensnummer för fakturor
Fakturor ska innehålla det fyrsiffriga referensnummer som hör till den verksamhet som gjort köpet. Fakturan går då automatiskt till verksamheten och hanteras rätt och blir behandlad inom rätt tid. Om du inte har ett referensnummer, kontakta ovanstående e-postadress.

Fakturan ska innehålla:

 • Leverantörens namn, adress samt organisations-personnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantörens bankgiro eller plusgiro
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Produktens benämning och pris
 • Fyrsiffrigt referensnummer till verksamheten samt övriga referensuppgifter

Betalperiod på 30 dagar
Faktureringsavgift får ej tillämpas

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!