Click to listen highlighted text!

Medborgarmöte lyfter hur man skyddar sig mot bedrägerier

Senast ändrad: 18 maj, 2022 | Nyhet

På initiativ av Kommunala pensionärsrådet, KPR, bjuder kommunen tillsammans med polisen in till ett medborgarmöte i Sessionssalen i kommunhuset den 17 maj. Medborgarmötet riktar sig till den äldre befolkningen och handlar om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Det ges också information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Utifrån önskemål från ett möte med Kommunala pensionärsrådet ska kommunen och polisen tillsammans berätta om de åtgärder kommunen gör för att minska den upplevda otryggheten. Vår förhoppning är också att besökare, efter mötet, ska vara medvetna om vad man ska vara uppmärksam och tänka på när det kommer till olika slags bedrägerier, säger Christofer Thorén, säkerhetschef.

Medborgarmöte:

17 maj 13.00-15.00 i Sessionssalen, Båstads kommunhus

Click to listen highlighted text!