Click to listen highlighted text!

Information med anledning av kriget i Ukraina

Senast ändrad: 4 jul, 2022 | Nyhet, Statisk toppnyhet

Här har vi samlat information och råd med anledning av kriget i Ukraina och säkerhetsläget. Du kan läsa om vart du kan vända dig för att få stöd och hur du kan hjälpa till som frivillig.

Båstads kommun arbetar nära berörda myndigheter och följer händelseutvecklingen i Ukraina och hur den kan påverka oss i kommunen. Vårt fokus är att omvärldsbevaka, följa situationen och analysera för att kunna agera effektivt vid behov. Eftersom läget med evakueringsplatser har stabiliserats är Båstads kommun evakueringsboende inaktiverat.

Du som är ukrainsk medborgare har rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige. Du kan ha rätt till ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet är tidsbegränsat och innebär att du omedelbart kan få skydd i Sverige. Uppehållstillståndet ger dig också möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Ansök om skydd enligt massflyktingdirektivet

Du som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktingdirektivet kan ansöka om asyl.

Migrationsverket – Så här ansöker du om asyl
Migrationsverket – Medan du väntar på asyl

Du som tar kontakt med kommunen har alltid rätt till en tolk. Kommunen hjälper också till att vägleda dig till rätt myndighet eller instans.

Så kan du hjälpa

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina. Det finns flera hjälporganisationer på plats för att minska lidandet för civilbefolkningen. De gör en ovärderlig insats samtidigt som de riskerar sin egen säkerhet.

Här listar vi några exempel på aktörer som gör skillnad:

Länsstyrelsen i Skåne har sammanställt ett antal frågor och svar som kan vara bra att känna till för dig som tar emot flyktingar från Ukraina i ditt hem, eller på annat sätt vill hjälpa till. Du hittar frågorna och svaren på Länsstyrelsens webbplats.

Frågor och svar om krisen i Ukraina

Vad är kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet?

Det är viktigt att betona att det är Migrationsverket som ansvarar för stödet till flyktingarna som kommer från Ukraina, det gäller både ekonomiskt stöd och hjälp med boende. Det gäller även samtliga asylsökande i Sverige. Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång och där har vi en god kapacitet när det gäller skolplatser.

Den 1 juli 2022 trädde en ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket kan anvisa skyddsbehövande från Ukraina, som behöver boende, till kommunerna. Migrationsverket kommer därför successivt föra över ansvaret för flyktingar från Ukraina till kommunerna. För Båstads kommuns del handlar det om att vi ska planera för att kunna ta emot cirka 50 flyktingar från Ukraina.

De flyktingar som har ordnat eget boende omfattas inte av denna lag. Om deras boendesituation förändras och de inte kan bo kvar där de bor, ska de anmäla sig till Migrationsverket som då ordnar boende fram tills dess att personerna kan anvisas till en kommun. Det är fortsatt Migrationsverket som har huvudansvaret för att ordna boende till skyddsbehövande och kan uppdra till kommunerna att hjälpa dem med det.

Får flyktingar från Ukraina vård som asylsökande?

Ja. Vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till enligt lag. Det gäller både personer som berörs av EUs direktiv om massflykt och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU. Läs mer Region Skånes webbplats.

Behöver flyktingar från Ukraina ha biljett för att resa med Skånetrafiken?

Alla flyktingar med pass/id-handlingar från Ukraina får resa med Skånetrafiken utan biljett. Läs mer på Skånetrafikens hemsida här.

Jag har kläder, filtar och andra saker som jag vill skänka, hur gör jag?

Båstads kommun har ingen samordnad insamling av kläder eller andra gåvor. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med frivilligorganisationerna och höra med dem vad de kan vara i behov av för saker – se ovan under rubriken Så kan du hjälpa.

Jag har ett husrum jag kan upplåta till flyktingar. Hur går jag tillväga?

Har du en bostad att erbjuda till behövande på flykt från Ukraina kan du kontakta kommunens kundcenter för att lämna kontaktuppgifter inför eventuella kommande behov.

Kontaktuppgifter till kommunens kundcenter.

Behöver kommunen några volonärsarbetare eller tillfällig personal?

För tillfället behöver kommunen inte någon tillfällig personal. 

Är du intresserad av att få uppdrag som volontär kan du skicka din intresseanmälan till civilsamhalle@bastad.se Ange ditt namn, boendeort samt telefonnummer. Du måste även intyga att du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret. Utdrag hämtar du på polisens webbplats. 

Det går också bra att kontakta kommunen via kundcenter.

Vad vet vi om det säkerhetspolitiska läget?

Krisinformation har samlat information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

Försvarsmakten om säkerhetsläget i närområdet

Om kriget i Ukraina på krisinformation.se

Varför hörde jag inte senaste testet för Hesa Fredrik?

I Sverige bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd från en ljudsändare så att de kan höra signalen om de befinner sig utomhus. Signalen gäller för viktigt meddelande (VMA), även kallad Hesa Fredrik.

SOS Alarm skickar ut VMA som sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig. Du behöver inte anmäla dig för att få dessa sms.

Kommunen ansvarar för drift, underhåll och test av systemet. Kommunen kan ansöka om fler ljudsändare hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är slutligen MSB som beslutar om fler ljudsändare ska sättas upp.

MSB – Frågor och svar om utomhusvarning och VMA 

Jag har inget skyddsrum nära mig, vart ska jag ta vägen om krisen kommer?

Bege dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare eller en tunnel.
Skyddsrummen finns främst i områden som är svåra att utrymma, till exempel i större orter eller städer.

Skyddsrumskarta hos MSB

Förbered dig om krisen kommer

Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” på msb.se

Hantera din och andras oro

Många känner stress och oro över världsläget. Här finns information om hur du kan hantera din oro och hur du kan prata med barn om situationen.

Stöd vid oro på krisinformation.se
Om oron för krig – frågor och svar för barn

 

Skyddsrum nära dig

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida finns en skyddsrumskarta där du bland annat kan se alla registrerade skyddsrum i Båstads kommun.
 

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Det är viktigt att tänka källkritiskt och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Frågor du kan ställa när du tar del av information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen?
  • Vad sprider du själv för information?

Krisinformation om källkritik
Krisinformation om sociala medier i kriser

 
Click to listen highlighted text!