Click to listen highlighted text!

Markanvisningstävling, redovisning av vinnare

Senast ändrad: 8 nov, 2021

Markanvisningstävling har genomförts för del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 i syfte att generera goda förslag till utveckling av platsen och för att få marknadens bedömning av vilken typ av verksamhet som här skulle kunna komplettera Båstads redan starka näringsliv.

Tävlingen resulterade i två mycket olika förslag, både avseende gestaltning men även till användning och tillvaratagande av byggytan.

Högst poäng i genomförd utvärdering fick förslaget från Rico Estate Development AB, ett förslag som fram för allt tagit tillvara platsens exponerade läge och presenterat en gestaltning som till uttryck och volym skapar en enhetlighet längs Inre Kustvägen. Förslaget tar också tillvara byggrätten och platsens förutsättningar för handel.

Markanvisningsavtal tecknades i oktober 2021 och byggnation förvänts kunna starta våren 2023.

 

Välkommen till ett Båstad i utveckling!

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!