Click to listen highlighted text!

Markanvisningstävling är nu avgjord

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Kommunen har nu genomfört markanvisningstävling för Heden etapp III, i syfte att skapa ett tryggt och trivsamt område som passar många målgrupper. Inbjudan till markanvisning har varit relativt fri, avseende krav och kriterier, för att exploatörerna verkligen ska få en chans att visa sin ambition. Kommunen har mottagit 13 bidrag till tävlingen och samtliga har utvärderats mot samma grunder: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. De bidrag som genererat flest poäng i utvärderingen har föreslagits kommunstyrelsen att erhålla option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. Optionen innebär en ensamrätt att förhandla om villkoren för överlåtelse av tomtmarken inom Heden etapp III. Under förutsättning att markanvisningsavtal upprättas och exploatörerna står fast vid överenskomna villkor för överlåtelse kommer Heden etapp III byggas ut under 2020-2023 med 153 bostäder, varav 53 stycken hyresrätter.

Läs mer om de vinnande förslagen.

– Vi som jobbat med tävlingen och gjort utvärderingen är väldigt nöjda med resultatet och har stora förhoppningar om att området kommer tillföra kommunen ett nytt härligt område där människor vill bosätta sig, säger Susanna Almqvist, mark- och exploateringsingenjör, Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!