Click to listen highlighted text!

Lotteritillstånd

Senast ändrad: 4 feb, 2020

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs ett lotteritillstånd. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd för att anordna lotterier. I Båstads kommun söker din förening lotteritillstånd hos teknik och service.

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. I ett lotteri avgör slumpen vem som vinner. Endast ideella föreningar får sälja lotter – inte företag eller privatpersoner.

Mindre lotterier
Små lotterier kan din förening ordna utan tillstånd om det är en sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.
– Lotteriet sker inom en liten sammanhållen krets som känner varandra och det är bestämt i förväg.
– Lotteriet sker i samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål.

Om lotteriet är större än enligt ovanstående punkter måste du ha tillstånd av kommunen. Detta gäller även om du vill kunna sälja lotter till allmänheten – exempelvis utanför en butik eller genom dörrknackning.

Ideella föreningar
Söka lotteritillstånd kan ideella föreningar som:
_ enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
– bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
– inte vägrar någon inträde som medlem
– för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Ansöka om lotteritillstånd
Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:
– Föreningens stadgar
– Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
– Protokoll från styrelsemöte med beslut om lotteriet

Avgifter
Tillståndet gäller i tre år och kostar 300 kr.

Vem ger tillstånd?
Båstads kommun beslutar om lotteritillstånd genom teknik och service. Ansökningsblankett finns under Självservice – Uppleva och Göra. Om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner beslutar länsstyrelsen om tillståndet. Om lotteriet ska bedrivas i flera län, eller via internet, beslutar Spelinspektionen.

Läs mer
Spelinspektionen

 

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!