Click to listen highlighted text!

LIFE Coast Adapt

Senast ändrad: 23 sep, 2020

Syftet med LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

I Båstads planeras två aktiviteter. Förutsättningar för att återplantera ålgräs utanför Båstad kommer att undersökas och det planeras för en testplantering. Ålgräsängar fyller en viktig roll i havets ekosystem bland annat som barnkammare för fiskyngel. Ålgräsängarna kan också dämpa vågenergin och därmed minska erosionen.

Vidare undersöks möjligheterna för anläggande av ett mindre konstgjort och naturanpassat rev.

Läs mer om projektet och de olika testplatserna på lifecoastadaptskane.se.

 

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. Projektet drivs av Region Skåne, finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut. Båstads kommun är inte partner i projektet men vissa anpassningsåtgärder planeras inom kommunen.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!