Click to listen highlighted text!

Lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris för 2022

Senast ändrad: 20 apr, 2023 | Nyhet

Känner du till en nybyggnation som utgör ett exempel på god arkitektur i kommunen eller en trädgårdsanläggning som förstärker kommunens stads- och landskapsbild?

Då har du nu möjlighet att lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris. Priset syftar till att lyfta exempel på arkitektur som bidrar till en god bebyggd miljö.

Lämna förslag på en byggnad eller plats som du tycker förtjänar att uppmärksammas och som tillkommit i kommunen under de senaste tre åren.

Skicka in ditt förslag med en bild och adress tillsammans med en motivering om varför just ditt bidrag är värt arkitekturpriset till samhallsbyggnad@bastad.se senast 26 februari. Ange ”Arkitekturpris 2022” i rubriken.

 

Kort om arkitekturpriset

Arkitekturpriset delas ut för förtjänstfulla insatser för att bidra till en god bebyggd miljö. Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Byggnadsverket ska vara färdigställt de senaste tre åren. Arkitekturpriset består, utöver äran, av en plakett som kan fästas på byggnaden samt diplom till ägaren, dess arkitekt och till entreprenören.

 

Tidigare vinnare

2021 års arkitekturpris delades ut till Kulturhuset Ravinen

Kulturhuset Ravinen, nybyggt kultur- och konserthus, Norrviken, Boarp 2:100

Byggherre: Backahill

Arkitekt: Pontus Möller på Möller Arkitekter

Motivering: Byggnad som utstrålar värdighet och omhändertagande genom sin omsorgsfulla materialbehandling och detaljutformning. Byggnaden är väl anpassad till platsens och tomtens förutsättningar

2020 års arkitekturpris delades ut till två pristagare – Haga Park och BeslagDesign.

 

 

 

Click to listen highlighted text!