Click to listen highlighted text!

Kraftigt snöfall och hårda vindar väntas under tisdagen 7 mars

Senast ändrad: 8 mar, 2023 | Nyhet

SMHI har gått ut med en orange vädervarning för Skåne.

Under tisdagen väntas tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott. Över norra Skåne väntas kraftigt snöfall som kan ge 10-20 centimeter snö.

Läs mer om vädervarningen på SMHI.se

 

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

 

Vad händer?

Under tisdagen sprider sig ett tidvis kraftigt snöfallsområde åt nordost över Götaland. Över norra Skåne väntas kraftigt snöfall under tisdagen som kan ge 10-20 cm snö. Snöfallet hör samman med ett djupt lågtryck så vinden kommer att tillta under tisdagen. Till en början sydlig vind som vrider till västlig och tilltar till frisk eller lokalt hård.

 

Att tänka på vid hårda vindar och storm

Hård vind och storm kan generellt orsaka:

  • begränsad framkomlighet på vägar
  • förseningar inom exempelvis kollektivtrafik
  • höga vattenflöden och översvämning
  • att lösa föremål och tillfälliga konstruktioner förflyttas eller skadas
  • skador på träd och skog
Click to listen highlighted text!