Click to listen highlighted text!

Kortvården på Skogsliden är Årets arbetsplats 2020

Senast ändrad: 31 maj, 2021 | Nyhet

I början av året 2021 hade kommunens medarbetare möjlighet att nominera sin egen arbetsplats eller annan arbetsplats till utmärkelsen Årets arbetsplats. Årets arbetsplats är en utmärkelse som delas ut till en arbetsgrupp eller arbetsplats som bidragit till sin egen och till kommunens utveckling och ska uppfylla vissa uppsatta kriterier. Av tre finalister stod till slut Kortvården som vinnare av Årets arbetsplats 2020.

Här berättar medarbetarna själva om varför de är Årets arbetsplats:

På kortvården arbetar vi som ett team, där alla medarbetare är delaktiga och allas idéer hörsammas och tas upp till diskussion.  Alla bidrar i teamet och allas styrkor tas tillvara. Att ge och ta feedback på rätt sätt är viktigt för att en arbetsgrupp ska fungera. Vi diskuterar ofta öppet med varandra för att tillsammans komma fram till en bra lösning för personalgruppen. Vi har ett öppet klimat för att allas åsikter ska bli hörsammade.

Som de flesta verksamheterna i kommunen har medarbetarna fått ställa om och tänka nytt i och med pandemin. På Kortvården har det kommit många nya rutiner i samband med pandemin och där beskriver medarbetarna att de hjälpts åt att verkställa och ta upp till diskussion i verksamheten vid oklarheter.

En annan viktig del i arbetet blir att ta vara på varandras kompetens och respektera varandras olikheter, vilket medarbetarna på Kortvården beskriver så här:

Kompetenser som finns tas tillvara och det finns utrymme att prova nya arbetsuppgifter. På kortvården finns väldigt stor bredd på vilka arbetsuppgifter som personalen behöver kunna utföra, då avdelningen får in vård- och omsorgstagare med väldigt varierande behov. Personalen är flexibel och lösningsfokuserad och arbetar alltid med fokus på individen.

Vi har respekt för varandra, vid oliktänkande tas det upp direkt och diskuterar kring situationen. Alla människor är olika som individer, och detta tillvaratas på kortvården – bland annat har medarbetarna olika ansvarsområden som de brinner för.

Medarbetarna lyfter också fram ett gott samarbete och en god samverkan mellan olika professioner på Kortvården. I nomineringen skrev även medarbetarna: Vi är en grupp som har roligt tillsammans och vi önskar att fler får upp ögonen för det roliga och intressanta arbete vi utför!

Utmärkelsen kommer att delas ut i Kommunfullmäktige. Vinsten är på 25 000 kr som Kortvården kan använda till kompetensutveckling eller annan utveckling.

Medarbetarna på Årets arbetsplats 2020 – Kortvården på Skogsliden.

Click to listen highlighted text!