Click to listen highlighted text!

Kommunstyrelsen säger ja till nytt särskilt boende i Grevie

Senast ändrad: 21 aug, 2023 | Nyhet, Toppnyheter

Kommunen har behov av fler platser för särskilt boende för äldre (SÄBO). Nu har kommunstyrelsen beslutat att ett nytt särskilt boende ska byggas i Grevie.

Idag finns det fyra särskilt boenden för äldre på olika platser i kommunen. För att klara ett ökat behov av fler platser behöver ett nytt boende stå klart senast år 2026-2027 och ett ytterligare boende år 2030-2032. 

Förvaltningen har därför under en tid genomfört en lokaliseringsstudie för att kunna föreslå en lämplig plats för ett nytt boende. På kommunstyrelsens möte förra veckan beslutade man att följa förvaltningens förslag om att bygga ett nytt särskilt boende för äldre i Karlslundområdet i Grevie, Grevie 43:3.

Boendet ska ha 54 platser vilket innebär en byggnadsyta på cirka 5500-6000 kvadratmeter som planeras i två plan. Tomten behöver vara minst 10 000 kvadratmeter för att rymma planerad byggnad, utemiljöer, parkerings- och angöringsytor.

Nästa steg i processen är att ändra detaljplanen för fastigheten Grevie 43:3 så att den tillåter vårdboende samt hålla samråd om planförslaget. Planändringen ska därefter antas av kommunfullmäktige.

Boendet väntas stå klar i början av 2026.

Mer information om kommunens nya äldreboende i Grevie finns att hitta i diariet

Click to listen highlighted text!