Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige genomförs med reducerat antal ledamöter

Senast ändrad: 19 mar, 2020

En tillfällig lösning där antal ledamöter går från 41 till 23 gör att mars kommunfullmäktige kan hållas som planerat.

I tisdags 17 mars hade kommunfullmäktiges presidium överläggningar med de politiska partiernas gruppledare. Anledningen var att man ville diskutera vilka åtgärder som behövdes göras för att kunna fullfölja fullmäktigearbetet och samtidigt ta hänsyn till ledamöter och medarbetares exponering för eventuell virussmitta.

Ett av resultaten av överläggningen blev att de åtta partierna i fullmäktige gjorde en överenskommelse om att tillfälligt reducera antalet ledamöter vid mars och april-fullmäktigesammanträdena från 41 till 23.

– Detta gjordes i total enighet vilket är mycket glädjande. Mig veterligen så har det inte förekommit tidigare i Båstads kommun. De politiska partierna tar sitt ansvar och ser till att fullmäktigearbetet kan genomföras för kommunens och kommuninvånarnas bästa, samtidigt som de visar omsorg och respekt för fullmäktigeledamöternas hälsa och oro.

Denna omsorg från samtliga partier gjorde mitt beslut lättare, att mars fullmäktige ska genomföras, säger Thomas Andersson (L), kommunfullmäktiges ordförande.

Tillfällig överenskommelse: Antalet röstberättigade minskas från 41 ledamöter till 23 ledamöter för mars och aprils fullmäktigesammanträde.

  • Moderaternas 10 mandat blir 6 röstberättigande
  • Bjärepartiets 9 mandat blir 5 röstberättigande
  • Socialdemokraternas 6 mandat blir 3 röstberättigande
  • Centerpartiets 6 mandat blir 3 röstberättigande
  • Liberalernas 4 mandat blir 2 röstberättigande
  • Sverigedemokraternas 3 mandat blir 2 röstberättigande
  • Miljöpartiets 2 mandat blir 1 röstberättigad
  • Kristdemokraternas 1 mandat blir 1 röstberättigad

 

Click to listen highlighted text!